Verkstad

Vi erbjuder service och reparation av alla typer av skador på din kajak. Plast, glas eller kolfiber.

Service & Reparationer 

Vi har 20års erfarenhet av att bygga kajaker. Har olyckan varit framme kan du känna dig trygg i att lämna din kajak till oss för alla typer av reparationer.

Vi jobbar med alla typer av material men främst polyeten, glasfiber och kolfiber. Vi tar emot förfrågningar på alla typer av skador och varumärken.

Hur går det till?

Vi tar inte emot drop-in reparationer utan skicka en bild på skadan ifråga så får du ett kostnadsförslag av oss per mail eller telefon.

Skicka nedan information till stockholm@point65.se:

⊳ Bild på skadan med en linjal eller annat mått instrument med i bilden så vi kan se hur stor skadan är.
⊳ Beskrivning av skadan och hur den uppstog.
⊳ Beskrivning av kajaken såsom tillverkare, dimensioner (om du har det) mm.
⊳ Dina konaktuppgifter, vill du bli kontaktad per mail eller telefon?

      Du får ett estimat på kostnaden så nära verkligheten vi kan åstadkomma (stämmer till 95% av fallen). När kajaken väl lämnats in så kan det visa sig dolda fel, skador eller att speciella material krävs osv. Du får en stutgiltig offer efter att vår reparatör har tittat på skadorna INNAN jobber påbörjas.

      Referens på priser

      Fästning av sittbrunnssarj på glasfiberkajak. Medelstort jobb, ca. 6 dagar att genomföra 875kr exkl. moms.